نحوه عملکرد درب های اتوماتیک

سيستم هاي درب بازکن اتوماتيک جهت رفاه بيشتر و همچنين با اهداف حفاظتي و امنيتي در مکان هاي مختلف بر روي انواع گوناگون درب ها مانند:
درب گاراژ
درب حياط
درب ورودي ساختمان
و حتي درب اتاق هاي ساختمان (براي افراد معلول) نصب مي شود.
بعد از نصب اين سيستم ها مي توان تنها با فشار دادن شستي روي يک ريموت کنترل از فاصله مناسب درب را باز و بسته کرد و يا با نصب سنسورهاي خاصي هنگام عبور و مرور در را بطور اتوماتيک باز و بسته کرد (نصب درب اتوماتيک)

انواع مختلف درب هايي که اين سيستم ها را مي توان روي آن نصب کرد به قرار زير است :
1- درب هاي کشويي (ريلي)(Sliding Door)
2- درب هاي لولايي (Swing Door)
3- درب هاي چند تکه (Sectional Door)
4- درب هاي يک تکه چرخان (Tilt Door)
5- درب هاي کرکره اي (Roller Door)

قسمت هاي اصلي يک سيستم درب بازکن اتوماتيک با مکانيسم الکترومکانيکي
موتور الکتريکي
قسمت مکانيکي يا گيربکس
برد الکترونيکي
تجهيزات ايمني
شستي هاي کنترل دستي
ريموت کنترل


موتور الکتريکي
در اکثر موارد براي سيستم هاي در بازکن اتوماتيک از موتورهاي تک فاز استفاده مي شود.اين موتورها بايد قابليت چپگرد ، راستگرد شدن را داشته باشند لذا از موتورهاي تک فاز با دو سيم پيچ مشابه استفاده مي شود که با سري قرار گرفتن يک خازن با هر کدام از سيم پيچ ها مي توان جهت حرکت موتور را تغيير داد.معمولاً 4 سيم از موتور خارج مي شود که يک سيم به عنوان ارت و دو سيم ديگر به دو سر خازن وصل مي گردند.

تمام سيم هاي موتور در انتها به ترمينال هاي مدار الکترونيکي وصل مي شوند.اين موتورها در توان هاي 50 وات تا 1000 وات براي درب هاي مختلف از نظر اندازه و وزن مورد استفاده قرار مي گيرد.
تنها در مورد درب هاي دو لنگه از دو موتور استفاده مي شود ، ولي در بقيه موارد يک موتور مورداستفاده قرار مي گيرد. نکته اي که بايد در مورد کار موتور توجه نمود اين است که کار يکسره و مداوم موتور در اين سيستم ها باعث داغ شدن موتور و آسيب ديدن آن مي شود. لذا بايد از باز و بسته کردن پشت سر هم درب بدون وقفه اجتناب کرد.

قسمت مکانيکي يا گيربکس
به دليل کافي نبودن نيروي يک موتور معمولي تک فاز براي باز و بسته کردن در بايد توسط سيستم مکانيکي نيروي آن را افزايش داد.معمولا ً براي اين کار از جعبه دنده (گيربکس) استفاده مي گردد.
پس از افزايش نيرو نحوه انتقال آن به درب بستگي به نوع درب دارد و به روش هاي گوناگون صورت مي گيرد.براي درب هاي ريلي (کشويي) نيرو توسط يک چرخ دنده از محور محرک مکانيکي به دنده هاي شانه اي نصب شده زير در منتقل مي گردد.
در مورد درب هاي يک تکه که بطور عمودي باز و بسته مي شوند(Tilt Door) و درب هاي تکه اي (Sectional) نيرو توسط زنجير يا تسمه انتقال مي يابد و براي درب هاي تک لنگه يا دو لنگه (Swing Door) توسط بازوهاي درب باز و بسته مي گردد.
در بعضي از مدل هاي ساخته شده براي درب هاي دو لنگه يا تک لنگه (Swing Door) سيستم گيربکس عبارت است از يک پيچ حلزوني و مهره متصل به آن که با چرخش پيچ وحرکت مهره در باز و بسته مي شود.
براي اينکه بتوانيم در مواقع لزوم ( براي تنظيم هنگام نصب يا در موارد قطع برق ) درب را به صورت دستي باز و بسته نمائيم ، بايد محور گيربکس را خلاص کنيم.در سيستم هاي در باز کن بازويي اين کار توسط آچار آلن که در محل مربوطه روي قسمت موتور – گيربکس قرار داده و چرخانده مي شود انجام مي گيرد در سيستم هاي مربوط به درب هاي کرکره اي توسط سيم بکسل و در درب هاي يک تکه چرخان يا چند تکه (Title , Sectional) که دستگاه اصلي روي سقف نصب مي شود ، توسط يک ريسمان آويزان انجام مي گيرد. در سيستم هايي که براي درب هاي کشويي ساخته شده اند اين امر توسط باز کردن درب کوچک روي دستگاه اصلي توسط يک سوئيچ انجام مي گيرد.

برد الکترونيکي
اين برد جهت کنترل و تنظيم زمان حرکت درب به کار مي رود و محل آن در سيستم هاي مختلف فرق مي کند. به عنوان نمونه اين برد در سيستم هاي درب هاي ريلي روي دستگاه اصلي و در سيستم هاي درب هاي لولايي به صورت جداگانه در يک تابلو در کنار در نصب مي گردد.
معمولا روي برد قسمت هاي زير وجود دارد :
1. ترانس تغذيه
2. کارت راديويي
3. رله ها
4. ولوم هاي تنظيم
5. کليد هاي ريز تنظيم
6. ديپ سوئيچ
7. ترمينال هاي اتصال
8. LED هاي نشانگر
9. فيوز ها

ترانس تغذيه
ولتاژ تغذيه اصلي سيستم 220 ولت است و توسط اين ترانس ، تغذيه مدار الکترونيکي که معمولا 24 ولت است تامين مي گردد.

رله ها
اين رله ها براي اعمال دستورات کنترلي به موتور و لامپ ها به کار مي روند.

کارت راديويي (رسيور)
به عنوان گيرنده امواج راديويي ارتباط بين ريموت کنترل و دستگاه اصلي را بر قرار مي کند.

ولوم هاي تنظيم
براي تنظيم قدرت موتور يک زمان حرکت و ايست موتور به کار مي روند.

کليد هاي ريز تنظيم
کليدهاي مينياتوري هستند که به همراه ولوم ها جهت برنامه ريزي سيستم به کار مي روند.

ديپ سوئيچ
اين ها مجموعه کليدهاي ريز کنار هم هستند، که براي برنامه ريزي سيستم به کار مي روند.

ترمينال هاي اتصال
براي ارتباط دستگاه اصلي با عناصر ديگر سيستم استفاده مي شود.

LEDهاي نشانگر
حالات کار و حالات تنظيم برد را نشان مي دهند.

فيوز ها
براي حفاظت در برابر اضافه بار و اضافه ولتاژ در مدار قرار مي گيرند.

تذکر:
براي اهداف حفاظتي هر سيستم تنها ريموت کنترل هاي خاص را ميشناسد و تنها با اين ريموت ها مي توان درب را باز و بسته کرد. امکانات شناسايي ريموت و يا حذف ريموت هاي شناخته شده و معرفي ريموت هاي جديد روي برد وجود دارد.

تجهيزات ايمني
براي اينکه ازآسيب رسيدن به افراد و وسايل نقليه هنگام حرکت درب جلوگيري شود ، بايد از تجهيزاتي استفاده نمود که هم حرکت درب را اعلام کند و هم در صورت عبور فرد يا وسيله اي هنگام حرکت درب آن را به نحو مناسب متوقف نمايد يا باز کند.
معمولا براي اين منظور از تجهيزات زير استفاده مي شود.

1.سنسورهاي مادون قرمز (فتوسل ها)
2 . لامپ هاي نشانگر
3 . شستي کنترل دستي
4. ريموت کنترل
با سپاس از مهندس صالحي