آموزش زبان

یادگیری یک زبان جدید یکی از چالش برانگیزترین و درعین حال ارزشمندترین کاری است که یک فرد می تواند انجام دهد. این کار تصمیمی عالی برای سال جدید است زیرا دشوار است، افق دید شما را گسترش می دهد، و دست کشیدن از آن بسیار آسان است! با این حال نیازی نیست که به تنهایی تلاش کنید. علم در خدمت شماست و محققان برای درک اینکه برای یادگیری یک زبان جدید، چه کاری موثر است و چه کاری موثر نیست، به سختی در حال کار هستند.

آرامش خود را حفظ کنید.
اگر انگیزه ی تصمیم شما بر یادگیری یک زبان جدید، این است که برای کارتان به آن زبان نیاز دارید و یا برای یک سفر سریع دارید خودتان را آماده می کنید، تمام این وضعیت می تواند بسیار تنش زا شود. گذشت روزها و سرعت حلزونی شما در یادگیری مطالب زبان جدیدتان، ممکن است باعث آشفته و دلسرد شدن شما بشود. این وضعیت هیچ کمکی به شما نمی کند. تحقیقات مجله ی علوم اعصاب نشان داده اند که آرامش جزء کلیدی در توانایی شما برای یادگیری هر چیزی به ویژه زبان است. بنابراین آرام باشید و کمی بخندید. کاهش اضطراب شما در دستیابی به هدفتان بسیار کمک خواهد کرد.

روش های یادگیری را ترکیب کنید
مورد دیگری که اثر آن در تقویت یادگیری یک زبان جدید اثبات شده است، این است که در روش های خود انعطاف پذیر باشید. به بیان دیگر ساعت های متوالی صرف کتاب های درسی، یا گوش دادن به نوارکاستها، یا انجام آزمون های آنلاین نکنید. در عوض هر سه روش را انجام دهید. هنگام یادگیری زبان، فیلم و برنامه های تلویزیونی در زبانی که انتخاب کرده اید ببینید. مجله ی الکترونیکی برای انگلیسی به عنوان زبان دوم پیشنهاد می کند که استفاده از روش های چندگانه، تلاش های شما را مؤثرتر می کند.