مقایسه لوله پلی اتیلن و لوله GRP

لوله پلی اتیلن نسبت به لوله GRP از ویژگیهای بسیاری برخوردار است.لوله پلی اتیلن و لوله GRP را میتوان
از نظر استحکام کششی، بحث حمل و نقل، خاصیت شناور بودن و کاربرد در پروژه های دریایی، اتصالات،
بستر سازی، مقاومت در برابر خوردگی، استحکام در برابر ضربه و مقاومت فشاری با یکدیگر مقایسه کرد
که در زیر به صورت خلاصه به انها می پردازیم.
•استحکام کششی لوله پلی اتیلن 24 برابر لوله grp می باشد.در شرایط تنش کششی لوله پلی اتیلن دچار خزش میشود اما لوله grp در چنین شرایطی رفتار داکتیل از خود نشان میدهد و میشکند.
•لوله پلی اتیلن با توجه به سبکی وزن در قسمت حمل و نقل هیچ گئنه تلفات و ضایعاتی ندارد.
•لوله GRP عموما در پروژه های دریایی بعلت خاصیت شکننده بودن مورد استفاده قرار نمیگیرد و این در حالی است که لوله پلی اتیلن قابلیت شناور بودن روی اب را دارد و برای مصارف دریایی گزینه مناسبی هستند.
•زمانی که در پروژه از لوله پلی اتیلن استفاده شود، امکان اتصال ساده همراه با انواع روشهای جوشکاری فراهم میشود. اما در لوله GRP امکان نشتی لوله زیاد است.
•شرایط بستر سازی برای لوله های GRP با توجه به ماهیت ضعیف خود لوله بسیار دشوار می باشد. برای بسترسازی لوله GRP خاک اطراف لوله باید تا حدی کوبیده شود که نیروهای جانبی را بصورت یکنواخت به اطراف لوله اعمال نماید و خاک بستر باید خالی از هرگونه ماد الی باشد. اما در مورد لوله های پلی اتیلن به علت استحکام ذاتی خود لوله بستر سازی با خاکریزی سبک برای بسیاری از کاربردها کفایت میکند.
•همانطور که میدانید لوله پلی اتیلن در برابر بسیاری از مواد شیمیایی و مواد الی از مقاومت خوبی برخوردار است.لوله GRP نسبت به لوله پلی اتیلن در برابر مواد خورنده از مقاومت کمتری برخوردار است.
•زمانی که لوله پلی اتیلن و لوله GRP در شرایط تست هیدرواستاتیک قرار میگیرند، مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک لوله پلی اتیلن بسیار بالاتر از لوله GRP است. بطوریکه لوله های پلی اتیلن که تا مرحله شکست تحت فشار قرار میگیرند فقط دچار ترک میشوند اما لوله grp تحت این فشار می شکنند.