درب اتوماتیک پارکینگی

درب بازکن اتوماتيک پارکينگي

درب بازکن اتوماتيک يک وسيله مکانيکي است که براي باز کردن و بستن درب ورودي پارکينگ استفاده مي شود. دو نوع عمده از سيستم هاي درب بازکن اتوماتيک پارکينگي وجود دارند که عبارتند از سيستم هيدروليکي و سيستم الکترومکانيکي، که اين سيستم ها مي توانند به گروه هاي درب بازکن هاي اتوماتيک ميل ماردوني ، پيستوني و زير سطحي تقسيم مي شوند. درب بازکن هاي اتوماتيک براي هر دو مدل درب ورودي کشويي و لولايي طراحي شده اند.

سيستم درب اتوماتيک الکترومکانيک پارکينگي
اين سيستم مي تواند طوري برنامه ريزي شود تا عمليات باز کردن درب توسط درب بازکن اتوماتيک با دستور گيري از يک سيستم دستي ( مانند کي سوئيچ يا پوش باتوم ) يا يک دستگاه فرستنده بي سيم ( مانند ريموت کنترل ) صورت پذيرد. درب اتوماتيک همچنين مي توانند به پانل هاي خورشيدي مجهز شوند تا انجام عمليات را در طي قطع برق تضمين کنند. بسياري از محصولات درب اتوماتيک مي توانند با اتصال به باتري در مواقع قطع برق نيز از فعاليت باز نمانند.

سيستم درب اتوماتيک الکتروهيدروليک پارکينگي
همانطور که از نامش پيداست اين سيستم از سيال هاي هيدروليکي جهت حرکت دادن درب استفاده مي کنند. معمولاً اپراتورهاي هيدروليکي قطعات متحرک کمتري نسبت به اپراتورهاي مکانيکي دارند و موتورهاي هيدروليکي مزيت هاي زيادي دارند. اين موتورها قادر به توليد توان بيشتري نسبت به موتورهاي مکانيکي هستند و مجبور نيستند براي باز کردن درب هاي بزرگ با تمام توان کار کنند.
منبع: shayandoor.net


درب بازکن هاي اتوماتيک الکتروهيدروليکي مي توانند با قابليت عدم قفل ساخته شوند تا از صدمه زدن به خودرو در هنگام برخورد جلوگيري شود، در اين صورت مي توان از ساير مکانيزم ها ( قفل الکتريکي ) براي قفل شدن درب در هنگام بسته شدن استفاده کرد. درب بازکن هاي اتوماتيک هيدروليک در معرض نقص در سيستم آب بندي خود قرار دارند که باعث خروج روغن از سيکل عملکردي جک مي شود اين مشکل مي تواند در اثر فشار بالايي که از ضربات برخورد با خودرو ناشي مي شود، ايجاد گردد اما اين آسيب به آساني قابل تعمير است.