تفاوت موتورهای AC و DC در درب باز کن های اتوماتیک

در سال هاي اخير کارخانه هاي سازنده انواع مختلفي از اپراتورهاي درب اتوماتيک با موتور محرکه جريان مستقيم توليد کرده اند که اين موضوع منجربه ايجاد اين سؤال شده است که تفاوت درب بازکن هاي با موتور DC چه تفاوت ها و نيز چه مزايايي در مقايسه با اپراتورها ي درب اتوماتيک با موتورها ي AC دارند.

تعداد زيادي از انواع مختلف درب بازکن هاي اتوماتيک وجود دارند و سازنده ها اغلب يک مدل را از ديگري متمايز مي کنند به واسطه اپشن ها و ويژگي هاي مختلفي که شامل توان موتور (اسب بخار)، سرعت، انواع محرکه و نوع طراحي آنها و ... مي باشند. بيشتر درب بازکن هاي اتوماتيک در ابتدا داراي موتورهاي اندوکسيون (القايي) جريان تناوبي AC طراحي شده اند.

 

هنگامي که براي اولين بار درب بازکن هاي اتوماتيک تجاري و مسکوني توليد شدند، اپراتورهاي با جريان برق AC کاملاً استاندارد بوده اند. اين جريان به همين صورت تا اوايل 1990 يعني زماني که کارخانه ها درب بازکن اتوماتيک با موتورهاي DC توليد کردند، باقي ماند. موتورهاي DC سريع تر، کارآمد ترمي باشند وامکان کنترل دقيق تر حالت ( وضعيت POSITION) و سرعت را فراهم مي کنند. در برابر موتورهاي AC که صداي حدود Hz 60 توليد مي کنند، موتورهاي DC بسيار بي صدا تر عمل مي کنند. همچنين موتورهاي DC معمولاً کوچکتر از موتورهاي AC هستند بنابراين به سازنده ها فرصت طراحي اپراتورهاي درب اتوماتيک کوچکتر با سبک ها و ظاهرهاي گوناگون، مي دهند.

موتورهاي DC براي موارد استفاده با ميزان تردد بالا به کار بروند. از آنجايي که موتورهاي DC برخلاف موتورهاي AC ، خازن (باتري يا ذخيره کننده برق) ندارند در نتيجه در ترددهاي بالا موتور داغ نمي شود. موتورهاي DC به يک تبديل جريان برق از جريان برق AC به DC دارند که به موتورهاي DC تغذيه مي شود.

در گذشته مدارهاي کنترلي و تبديل جريان برق DC براي سازنده ها داراي صرفه اقتصادي نبوده اند تا بخواهند آنها را در طراحي هاي خود وارد سازند. اما با رشد تکنولوژي و کاهش پيوسته هزينه هاي مدارات منطقي و نيمه رساناها، استفاده از موتورهاي DC را مطمئن تر و مقرون به صرفه تر ساخته است. درب بازکن هاي اتوماتيک داراي موتور DC امکان کنترل بسيار واکنشي تر( داراي عکس العمل سريع) و کنترل بسيار ساده تري را براي ميزان سرعت حرکت درب واندازه گشتاور(نيروي) گرداننده درب ايجاد مي کنند و درنتيجه عمليات ايمن تر و بسيار روان تري را براي مصرف کنندگان فراهم مي کنند.

در مواردي که نياز به توقف سريع درب داريد، درب بازکن ها با موتور DC با استفاده از ترمز موتور احياء کننده يا ديناميکي، نياز به ترمز مکانيکي را برطرف ساخته اند. سرعت موتور DC مي تواند کنترل گردد و به آرامي تا توقف کامل کاهش يابد، سپس به سرعت از طريق شتاب گرفتن درجهت مخالف ادامه يابد. به دليل نسبت بالاي گشتاور به اينرسي، موتورهاي DC بسيار سريع تر در برابر تغييرات در سيگنال هاي کنترلي واکنش (عکس العمل) نشان مي دهند.

اين کنترل بر روي رفتار اپراتور درب بازکن اتوماتيک مزاياي مختلفي را ايجاد مي کند که از جمله آنها مي توان به اين موارد اشاره کرد: حرکت نرم و روان درب در حين شروع حرکت و يا متوقف شدن درب، امکان سرعت هاي مختلف باز شدن درب دربرابر سرعت هاي مختلف بسته شدن آن، عکس العمل سريع تر درب در صورت وجود موانع وکنترل دقيق تري برعملکرد درب.

براي اپراتورهايي درب اتوماتيک با موتور AC کنترل کردن سرعت و گشتاور نيرو بسيار سخت تر است و به دليل وجود سه پارامترالکتريکي (فرکانس، نسبت ولتاژ به فرکانس، روابط فاز) جهت رقابت با موتورهاي DC در زمينه مدت زمان واکنش گري، متفاوت مي باشند.

موتورهاي DC مصرف برق کمتري نسبت به موتورهاي AC دارند. درنتيجه سازنده ها قادر بوده اند که يک باتري بک آپ را ارائه کنند که در صورت قطع برق براي تأمين برق اپراتور عمل کنند. در مورد دماي عملکردي محيطي تفاوت چشمگيري بين درب بازکن هاي اتوماتيک AC و DC وجود ندارد. بيشتر اپراتورها طوري طراحي شده اند که در دامنه دمايي بين 10- تا 70+ درجه سانتيگراد عمل کنند. هر دو نوع آنها عملکرد خوبي دراين دامنه دمايي دارند.

يک مزيت قوي اپراتورهاي AC طول عمر آنهاست زيرا به جز ياطاقان ها، بخش هايي که در معرض سائيدگي و فرسايش باشند ندارند. طراحي موتورهاي DC طوري بوده است که محدوده طول عمر کمتري داشته اند اما مدل هاي پيشرفته تري از آنها نيز ساخته شده است که ميزان طول عمر نزديک تري به موتورهاي AC دارا مي باشند. درب بازکن هاي اتوماتيک با موتور DC عمليات کارآمدتر، دقيق تر، بي صداتر و روان تررا ارائه مي کنند در صورتيکه درب بازکن ها با موتورAC موتوري با طول عمر بيشتري دارند.

اپراتور درب اتوماتيک بهينه بستگي به عملياتي است که شما خواستار آن هستيد. براي حرکت کردن درب به صورت ابتدايي و ساده تر، درب بازکن هاي AC مقرون به صرفه ترند و براي کنترل پيشرفته تر حرکت درب دربازکن DC برتري ممتازتري دارند.

امروزه سازندگان نگاه دقيق تري به تکنولوژي موتورهاي DC براي طرح هاي آينده و ارائه مزاياي پيشرفته تر، دارند. از آنجا که تکنولوژي همچنان پيشرفته تر و با صرفه اقتصادي تر مي شود بايد انتظار توليد درب بازکن هاي اتوماتيک DC بيشتري با طرح هاي مختلف و عملکردهاي بهينه تر در بازار را داشته باشيد.
منبع: shayandoor.net