چرا انگلیسی صحبت نکنیم

مدت هاست که معلمان انگلیسی مسائل و مشکلات گوناگونی را که تدریس با آن مواجه هستند، بیان می کنند ولی راه حل عملی که به کار گرفته شود و در کلاس کارساز باشد کمتر ارائه شده است.

لذا در گامی کوچک تصمیم گرفتیم مشکلات گوناگون را در قالب های زیر طبقه بندی و راهکارهای کم هزینه و عملی را نیز مطرح کنیم.

به نظر می رسد که در ابتدا باید هر درسی را با دقت بررسی کنید. نکات ساختاری را برای ارائه دوباره دسته بندی کنید. تمرین های شفاهی جالب تهیه کنید. فقط جمله های اصلی و منطقی متن درس را آموزش دهید. پرسش و پاسخ و مکالمه تهیه کنید. پیش از تعیین تکلیف های نوشتنی همه قسمت ها را به طور شفاهی ارائه دهید و تمرین کنید.

کتاب را به همان صورتی که هست تدریس نکنید. مثلاً روی کلمات و مثال هایی که در زبان دارای فراوانی تکرار نیستند، تأکید نکنید. پرسش های جالب برای متن های خواندن به شکل منظم تهیه کنید (یا از شاگردان بخواهید تهیه کنند.)

چند مکالمه با استفاده از ساختارها و واژگان کتاب درسی با کمک شاگردان بهتر کلاس تهیه کنید. کمک کنید دیگر شاگردان این مکالمه ها را بفهمند، بیان کنند و حتی بخوانند و بنویسند.

وقتی شاگردان نمی توانند مکالمه یا متن درس را بفهمند، با کمک تصویر، نمایش و ارائه کلمه های هم ریشه و حتی با استفاده از ترجمه مطالب را تفهیم کنید.

از آنجایی که شاگردان در ادای صداها مشکل دارند، هر وقت امکان دارد دوباره آن را تدریس و تمرین کنید. با کشیدن طرح و تعریف اندام های صوتی، نشانه های فونتیک و اشاره به صداهای مشابهی که می شناسید و در زبان مادریشان یا در زبان انگلیسی وجود دارد، سعی کنید آن صدا را (باز هم) بشنوند و تکرار کنند.

شاگردان از سخن گفتن در کلاس وحشت دارند؛ با تمرینات دسته جمعی و بعد گروهی شروع کنید. اول از شاگردان زرنگ تر یا آنها که کمتر کمرو هستند بپرسید و با حوصله زیاد با شاگردان کمرو رفتار کنید.

در مراحل ابتدائی از آنها بخواهید جلو میز شما آمده و بعد از شما تکرار کنند. (می توانید در این حال سایر شاگردان را با انواع تمرینات دیگر مشغول نگه دارید).

از بچه های کلاس بخواهید بدانند چرا زبان به این صورت که هست به کار برده می شود؛ با بیان و نشان دادن مثال های ساختاری فراوان به آنها کمک کنید پاسخ سؤالات خود را در مورد نکات گرامری پیدا کنند، به آنها ثابت کنید که تنها با اطلاع از قوانین زبان کسی نمی تواند جمله بسازد و ارتباط برقرار کند.

شاگردان می خواهند هنگام خواندن کتاب هایشان باز باشد.اگرچه به نظر می رسد دفعات اولی که خواندن ارائه می شود برای شاگردان بهتر باشد که با کتاب بسته فقط گوش کنند، ولی این نباید به عنوان قانون لایتغیر تلقی شود.

اگر تدریس انگلیسی را در کلاسی از ابتدا شروع کنید قادر خواهید بود شاگردان را از همان اول عادت دهید با کتاب بسته گوش کنند و مطالب را درک کنند.همچنین اگر آموزش برای گوش کردن با کتاب بسته نداشته باشند می توانید این کار را با به کار بردن جملات بسیار ساده شروع کنید. با خواندن تکه های بسیار کوتاه در هر نوبت و با پرسیدن سؤالات ساده.

آنها را برای درک مطلب با کتاب های بسته تشویق کنید. یک جمله را چندین بار بخوانید تا اعتماد به نفس پیدا کنند.

نحوه کارکرد شما با هر روش و هر قطعه مطلب درسی است که میزان اهمیت آن را در فراگیری شاگردانتان مشخص می کند.

پیشرفت شاگردان نه تنها باید با میزان مطالبی که فراگرفته اند و میزان تسلط آنها سنجیده شود بلکه باید با نحوه نگرش آنان نسبت به مردم انگلیسی زبان و میزان تمایلشان نسبت به فراگیری زبان انگلیسی نیز محاسبه شود.

میزان رشد پیشرفت شاگردان تا حد زیادی بستگی به میزان پیشرفت حرفه ای خود شما دارد. در هر زمینه پرتحرکی هیچ معلمی نمی تواند در یک حد متوقف بماند. ما باید مرتب با یافته های تازه، مواد تازه و گزارش های تجربیات آموزشی همکارانمان پیش برویم. این کار با استفاده از مجلات و در جاهائی که امکان دارد شرکت در کنفرانس ها و عضویت در سازمان های حرفه ای و مطالعه گسترده و فراوان امکان پذیر می شود.

شما باید به تجربیات خود ادامه دهید. بسیاری از جنبه های تئوری و عملی هنوز نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. نتیجه کار شما با اضافه شدن بر تجربیات دیگران بدون شک برای بسیاری از کسانی که در این زمینه درگیر هستند بسیار ارزشمند خواهد بود.

اگر به صحبت کردن انگلیسی زیاد وارد نیستید احتمالاً مایلید تسلط خود را به این زبان افزایش دهید و می خواهید سطح معلومات خود را حفظ کنید. این از طریق شرکت در سمینارهایی که برای معلمین انگلیسی تشکیل می شود امکان پذیر است.

به همراه پیشرفت حرفه ای افزایش آگاهی در مورد بسیاری از زمینه های آموزشی نیز لازم است. معلم علاقه مند و محبوب پیوسته شخصیت و در نتیجه روش تدریس خود را غنی تر می کند، این کار با کمک مطالعه جنبه های مختلف روش ها و یا اطلاعاتی که از سایر علوم و رشته های تحصیلی به دست می آید، امکان پذیر است.

آموزگار باید یاد بگیرد که بسیاری چیزها را باید در هم آمیزد تا بتواند شاگردان را به حدی از تجربیات تحصیلی برساند که بتوانند عادات درست (زبانی)، علاقه و معلومات گسترده، مهارت های اساسی و برداشت های مطلوب خود را افزایش دهند.

هر کار آموزشی باید با دقت برنامه ریزی شود. باید خوب تعریف شده و هدف هایش دقیقاً مشخص باشد. باید برای شاگردان جالب باشد چون باید برای آنها پیاده شود و به عنوان شروع، علاقه ها، توان ها و محیط آنها را به کار گیرد و شرکت فعال همه شاگردان را تضمین کند.

به تکرار و برگشت مرتب به آنچه قبلاً فراگرفته شده توجه داشته باشد و به پیشرفت زبان فراگیرندگان منتهی شود. باید هر ذره ای از مطالب تازه فراگرفته شده با مهارت در بافت ارتباطی موجود گره بخورد. به علاوه هر ساعت شرکت در کلاس درس باید به شاگردان احساس پیشرفت را بدهد.

این به آن معنی نیست که مطالب تازه فراوانی را فراگیرند و یا هر بار یک درس کامل را به انتها برسانند، بلکه به این معنی است که هر بار تولید یکی از اصوات را کمی دقیق تر فراگیرند. جمله آشنایی یا لغت تازه ای را کمی روان تر ادا کنند و یا راه تازه ای را برای انجام تمرینی فراگیرند و یا یکی از راه های جدید شرکت شاگردان در فعالیت های زبانی را بیاموزند. هدف باید پیشرفت مداوم و تدریجی باشد نه ایجاد مهارت کامل در مدتی کوتاه.

در فلسفه امروزی برنامه های آموزشی زبان بر توان معلم در ردیابی اشتباهات تلفظی (حتی به هنگام تکرارهای دسته جمعی) و تشخیص و پیش بینی مشکلات مکالمه ای شاگردان و الگو دادن برای ساختارهای نو تأکید زیادی می شود، به طور خلاصه، چیزی که اهمیت دارد این است که معلم بتواند در ایجاد آنچه اصطلاحاً «گوش شنوا» نامیده می شود موفق شود و باید افزود که «دل شنوا» نیز حائز اهمیتی برابر آن است.

معلمی که بتواند این شخصیت و احساس را به شاگرد بدهد که او نیز یکی از افراد کلاس است که قادر به فراگیری است، معلمی که با اشتیاق و هنر و مهارتش زبان آموزی را به صورت درسی امیدبخش درمی آورد، در تجزیه و تحلیل نهائی، کسی است که در ایجاد عادات زبانی مطلوب و طرز نگرش موردنیاز برای زبان آموزی نسبت به دیگر همکاران خود پیش گام تر است و تنها چنین افرادی می توانند سد راه ارتباط میان انسان ها را از بین ببرند.