نکاتی در مورد آموزش زبان آلمانی

رفتار مغز در طول يادگيري تا حدودي پيچيده است و توضيح آن زمان زيادي را مي‌طلبد که شايد در بخش‌هاي ديگر به آن پرداخته شود. نکته مهم در طول يادگيري اين است که سعي کنيد به ويژه در ابتداي راه زياد روش و موضع يادگيري خود را تغيير ندهيد. با صبر و به طور کامل هر بخش را مطالعه کنيد. سعي کنيد پس از خواندن يک بخش آن را مجدد در طول هفته براي دو يا سه مرتبه تکرار کنيد. از مثال‌هاي بيشتري استفاده کنيد و به ويژه براي يادگيري واژه ها, در صورت امکان مثالي هم به همراه آن به حافظه بسپاريد.حفظ کردن داستان‌ها و متون کوتاه زبان آلماني شايد در ابتدا خيلي بي فايده به نظر برسد اما مي‌تواند کمک شاياني به فهم اصول گرامر به صورت ناخودآگاه در ذهن شما بکند. گوش دادن به کتاب‌‌هاي صوتي زبان آلماني نيز مي‌تواند تاثير بسيار مفيدي در تونايي شما در گوش دادن و صحبت کردن داشته باشد

براي يادگيري زبان آلماني چقدر بايد مطالعه کرد؟
براي يادگيري مناسب هر زباني بخصوص زبان آلماني بايد سعي کنيد که در طول هفته حداقل سه روز براي يادگيري آلماني اختصاص دهيد. 3 ساعت مطالعه و تمرين براي يک هفته يادگيري -البته در صورتي که نياز فوري به زبان نداشته باشيد- کافي است
اگر چه گفته مي شود کودکان توانايي بهتري در آموختن زبان دارند اما اين به معناي کنار کشيدن بزرگسالان از يادگيري زبان نيست.
براي شروع يک هدف ساده و قبل اجرا در نظر گيرد تا اجراي ان برايتان سخت نباشد . مترجم آلماني judit matz توصيه مي کند 50لغت از زبان مورد نظر را انتخاب کرده و آنها رابراي صحبت کردن روزمره بامردم به کارببريد .سپس به تدريج سراغ گرامر و دستور زبان و نکات مربوطه را کم کم ياد بگيريد.يادگيري زبان را درسبک زندگي خود بگنجانيد
Dmitrochenkovaايده جالبي دارد : راه هاي جالب مثل عوض کردن زبان گوشي موبايلتان کمک مي کند کلمات جديدي را بياموزيد.همينطور عوض کردن زبان مرورگر با حتي سيستم عامل و يا پيدا کردن دوره هاي منسجم آموزش زبان آلماني که به صورت انلاين برگزار مي شوند مي تواند موثر باشد.Els de keyserمترجم زبان آلماني است و نرم افزارduolinguoرا به دليل طراحي سرگرم کننده اش براي يادگيري دستور زبان و فلش کارت هاي هوشمندankiرابراي حفظ لات مناسب مي داند.يادگيري زبان را به عنوان دريچه اي به سوي تجربه هاي جديد ببينيد.
کليد يادگيري زبان جديد تعامل است. برقراري ارتباط و تعامل با ديگران به شما مي آموزد چگونه به جاي آنکه قبل از گفتن هرجمله آن را در ذهن خود به زبان مورد نظر برگردانيد روان و بدون فقه بيانش کنيد به جاي آنکه قبل از گفتن هرجمله آن را در ذهن خود به زبان مورد نظر برگردانيد. در اطرافتان افرادي رابيابيد که زبان مادريشان هماني است که شما قصد يادگرفتنش راداريدو يادوستان خارجي بيابيد که بتوانند از طريق ايميل يا شما در ارتباط باشند . همينطور مي توانيد از روش tandemاستفاده کنيد روشي که در آن اشخاص زبان اصلي شان راباهم مبادله مي کنند.
يکي از موانع شايع براي صحبت کردن به زبان جديد ترس از اشتباه است. اشخاص که زبان موردنظرشما زبان مادري آن هاست مي توانند مانند والدين برنحوه صحبت کردن شما نظارت داشته باشند. هرتلاشي از سوي شما براي برقراري ارتباط به زبان آنها به طور سخاوتمندانه اي توسط آنها نظارت و تصحيح مي شود. اين افراد از تلاش شما براي برقراري ارتباط به زبان خودشان به وجد آمده و حتي کمکتان نيز مي کنند.اگر موقع صحبت کردن با افراد هم سطح خود دستپاچه مي شود مهارت زباناتان رابايک شخص کم سن و سال تر امتحان کنيد.judith matzمترجم زبان آلماني به ياد مي آورد که هنگام گپ زدن با يک کودک ايتاليايي چقدر مضطرب و دستپاچه بود اما سپس دريافت که هر دو دريک سطح زبان ايتاليايي مي دانند.صبور باشيد هرچقدر بيشتر صحبت کنيد به شرط ايده آل نزدکتر مي شويد و با افراد هم سطح خود روان تر به مباحثه مي پردازيد.