درب اتوماتیک بازویی و ریلی

درب اتوماتيک بازويي چيست؟
با توجه به اينکه ساختمان هاي زيادي از قديم تا به امروز در سطح شهر ،کوچه،محله ساخته مي شود و انواع درب هايي که براي اين منازل استفاده مي شود با توجه به نوع اندازه سليقه متفاوت است. درب اتوماتيک بازويي اين قابليت را دارد که در تمامي درب ها استفاده شود و با هزينه اي مناسب درب هاي معمولي را به نوع اتوماتيک تبديل نمود. نحوه ي کار اين درب بازويي اين است که از ساختار اصلي درب (چارچوب) استفده مي شود و احتياجي نيست که براي اتوماتيک بودن درب از درب هاي ديگر استفاده شود و يا اقدام به خريد درب ديگري نماييد.

درب اتوماتيک ريلي چيست؟
اين درب ها مناسب براي درب هاي پارکينگي و شرکت ها و محيط هايي است که بسته به نياز و کارکردشان از اين گونه درب ها استفاده مي نمايند . درب هاي ريلي عموما به دو نوع طبقه بندي مي شوند درب هاي پارکينگي و درب هاي شيشه ايي.
به طور مثال يکي از درب هايي اتوماتيک ريلي درب gator است اين درب ها تا وزن 600 کيلو و توان مصرفي 24 ولت و امکان قرار گيري تا 6 متر را دارند. البته بايد مد نظر داشت که تنوع درب هاي اتوماتيک و البته از نوع پارکينگي ريلي بسيار زياد است و هرکدام از اين درب ها با توجه به موقعيت قرار گيري از نوع ، اندازه،توان مصرفي متفاوت هستند