سیستم های امنیتی جای پارک اتومبیل ها

شرکت ميدلند بربر رنج گسترده اي از تجهيزات ايمني را ارائه کرده است تا بتوان جاي پارک اتومبيل ها را حفظ و دسترسي به اين نقاط را کنترل نمود .اين تجهيزات در انواع خم شونده تلسکوپي و قابل جا به جايي عرضه شده اند و بسياري از آنها مي توانند در جاي خود قائل شوند.

راه بندهاي خم شونده:
مدل استفاده کننده از قفل:اين وسيله مي تواند دسترسي به فضاهاي پارکينگ ها و يا برخي نقاط خاص را محدود سازد اين وسيله از فولاد ساخته شده است و البته پايه آلومينيومي که باري آن تعبيه شده است کمک مي نمايد تابتوان وسيله را در حالت عمودي يا افقي قفل نمود در اين جا قفل نمودن با استفاده از يک قفل کلنگي انجام مي گيرد (نصب درب اتوماتيک).

مدل استفاده کننده از کليد:
اين وسيله براي محدود نمودن دسترسي به فضاهاي پارکينگ و با بستن خيابان ها استفاده مي شود.تنها کساني که قفل راه بند را داشته باشند مي توانند آن را از حالت عمودي خارج سازند .همچنين اين راه بند مي تواند در حالت عمودي نيز قفل شود.نوع ديگري از اين راه بند نيز وجود دارد که در آن قفل بر بالاي ميله راه بند وجود دارد و عمدتا در مواردي استفاده مي شود که خم شدن براي باز کردن قفل کليد سخت باشد.

راه بند هاي مدل سه گوشي:
اين راه بند ها جديد ترين انواع راه بند هستند که باري حفظ مکان پارکينگ ها استفاده مي شوند .اين راه بند ها در هنگامي که بسته است و در روي زمين قرار دارد کاملا مسطح مي شوند .اتومبيل ها مي توانند به راحتي از روي اين راه بند عبورکنند بدون آن که راه بند و يا اتومبيل آسيب ببينند .اين راه بند هم مي تواند در هر دو حالت عمودي و افقي قفل شود.

انواع مدل فرو رونده در زمين:
اين مدل جديد ترين انواع راه بند است که در هنگام استفاده از زمين بيرون آمده و در هنگام بسته شدن به درون زمين فرو مي رود و لذا هيچ مزحمتي براي اتومبيل ها ايجاد نمي کند اين راه بند معمولا به درون حفره اي که درون بتن تعبيه شده است فرو مي رود.

راه بند هاي جا به جا شونده:
ميله هاي جا به جا شونده: در اين جا يک ميله راه بند به يک سوکت فلزي که درون بتن جا سازي شده است متصل مي گردد.اين ميله مي تواند با استفاده از قفل کلنگي در موقعيت خود ثابت شود.هنگامي که ميله برداشته مي شود صفحه ي نگه دارنده بسته شده و هيچ گونه مشکلي براي حرکت اتومبيل ها ايجاد نمي کند.

راه بندهايي با ميله هاي دايره اي يا چهار ضلعي:
اين راه بند ها نيز براي حفظ مکان هاي پارکينگ و يا کنترل دسترسي به مکان هاي خصوصي به کار مي روند.

راه بند هاي مدل تلسکوپيک:
راه بندهاي مقاوم به ضربه:
اين راه بند مي تواند براي محافظت از مکان هايي همانند فروشگاه ها ،مغازه ها،و منازل استفاده شود.اين راه بند هم توسط پليس و هم توسط دولت هاي محلي تاييد شده است و البته شرکت هاي بيمه نيز آن را تاييد کرده اند.