انواع دستگاه ضبط و پخش معمول و پرکاربرد تصاویر

کواد (Quad splitter)
کواد دستگاهي است که از قابليت نمايش چهار تصوير همزمان بر روي مانيتور برخوردار است. از اين دستگاه‌ها زماني استفاده مي‌شود که نياز به نمايش چندين (حداکثر چهار) تصوير بر روي مانيتور باشد. اين دستگاه‌ها تنها مي‌توانند تصوير نمايش داده شده بر روي مانيتور را نمايش دهند.

مزايا: ساده، قابليت نمايش چند تصوير همزمان
معايب: تنها مي‌تواند تصوير يک دوربين يا چهار دوربين را در اندازه يک چهارم تصوير ضبط کند.
DVR هاي PC Based (وابسته به کامپيوتر)
اين DVR ها به صورت يک کارت PCI بوده که بر روي يکي از Slat هاي يک کامپيوتر قرار مي گيرند و تصاوير دريافتي از دوربين هاي مدار بسته را بر روي هارد ديسک نصب شده در کامپيوتر ذخيره سازي مي نمايند.اين دستگاه ها در قالبهاي 4 ، 8 ، 16 ، 18 ، 24 ، 32 و 36 کانال موجود مي باشند که بسته به قابليت هاي اضافي که دارند تقسيم بندي هاي ديگري نيز خواهند داشت. 

نصب دوربين مدار بسته