لنز دوربین مداربسته

لنز وسيله اي است که زاويه ديد دوربين هاي مداربسته را تنظيم و وظيفه انتقال نور بر روي سنسور دوربين را برعهده دارد.
• لنز دوربين هاي مداربسته از نظر قابليت تنظيم فاصله کانوني به سه دسته تقسيم مي شوند:
1.لنز فيکس يا ثابت (fixed lens):
يک زاويه ديد ثابت را نسبت به فاصله کانوني ايجاد مي کند.
2.لنزهاي وريفوکال يا قابل تنظيم (vari- focal lens):
يک زاويه متغير را با توجه به بازه فاصله کانوني خود ايجاد مي کند.
3.لنزهاي زوم (zoom):
اين لنزها نوعي از لنزهاي وريفوکال هستند که به آلات مکانيکي موتوري براي تغيير فاصله کانوني مجهز شده اندو با تغيير فاصله کانوني ميزان زوم را تغيير مي دهند.اين نوع لنزها معمولا فوکوس اتوماتيک دارند.
• لنز دوربين هاي مداربسته از نظر نوع نصب به دو دسته تقسيم مي شوند:
1.لنزهاي داخلي:
اين لنزها بصورت ثابت داخل دوربين نصب شده اند و تغيير ناپذيرند.
2.لنزهاي خارجي:
اين لنزها معمولا براي دوربين هاي باکس صنعتي استفاده مي گردند و با دو نوع پايه c يا cs طراحي و ارائه مي گردند.
همانطور که در بالا اشاره شد لنز دوربين هاي مداربسته به دو دسته fix و varifocal دسته بندي مي شود.چون هزينه استفاده از دوربين هايي با لنز ثابت ,پايين تر است, استفاده از اين دوربين ها رايجتر به نظر مي رسد.اين لنزها با يک زاويه ثابت تصوير را ثبت مي کنند.رايجترين اين لنزها, لنزهاي 3.6 , 2.8 ,4 ميليمتر مي باشد.
در مقابل لنزهاي ثابت,لنزهاي وريفوکال تصوير را با هر زاويه ديدي که شما تنظيم مي کنيد در اختيارتان قرار مي دهد و اين فاصله نيز قابل تغيير مي باشد (فروش دوربين مدار بسته).