بررسی سمیت پلی اتیلن ترفتالات

به صورت بيولوژيكي خنثي ، به صورت جلدي مطمئن براي در دست گرفتن مي باشد. اگر بلعيده و يا استنشاق شود خطرناك نمي باشد. در مطالعات تغذيه اي صورت گرفته بر روي حيوانات هيچ مدركي مبني بر سميت ماده مورد نظر يافت نشد. نتايج منفي از تستهاي Ames ومطالعه بر روي DNA سنتزي (غير قابل برنامه ريزي شده ) نشان داد كه PET سميتي بر روي ژنها ندارد. مطالعات مشابه بر روي منومرها و تركيبات واسطه PET نشان مي دهد كه اين مواد به صورت ضروري سمي نيستند و هيچ تهديدي براي انسان در بر ندارد. يكي از مواد ويژه كه در سطح وسيع استفاده شده ، تري اكسيد آنتيموان است كه باعث سرطان مي شود. به هر حال مطالعات كامل بر روي تغذيه حيوانات نشان داد كه هيچگونه ريسكي ناشي از استفاده آنتيموني در توليد PET وجود ندارد. مطالعه بر روي رژيم غذايي شامل 20 g/Kg تري اكسيد آنتيموني تاثيرات سمي قابل شناسايي بر روي حيوانات نداشت و آزمايشات genotoxin اغلب منفي بود.
غدد درون ريز بدن انسان كه كنترل فرايندهاي حياتي انسان نظير توليد مثل ، تنظيم متابوليسم و ديگر جنبه هاي توسعه قبل از تولد را به عهده دارد .مواد شيميايي مصنوعي ساخت بشر ، در صورت جذب در بدن باعث از هم پاشيدن هورمون استروژن اختلال در چرخه غدد درون ريز ، اختلال در توليد مثل و كاهش در تعداد اسپرم ميگردد.پس اين نكته مهم است كه تركيبات استفاده شده در PET هيچ مدركي مبني بر فعاليت استروژنيك نداشته باشند.يك مدرك مهم وجود دارد كه نشان ميدهد كه اين مواد غير سرطاني و نسبتا ايمن اند (لوله و اتصالات پلي اتيلن)

مزايا و معايب استفاده از PET
مزيت استفاده از بطري هاي PET اين است که درب بطري به راحتي با مي شود و قابليت بسته شدن مجدد را دارد و همچنين سبک و ارزان قيمت مي باشند.PET به طور ذاتي مشخصات پلاستيک هاي زيست تخريب را دارد و در مدت دو سال در زير خاک بيش از 30 در صد آن تخريب مي گردد که بازيافت PET و تبديل آن به محصولات قابل مصر ف راه حل مناسب تري است . اين مواد با اينکه در صد وزني کمي از کل ضايعات جامعه (حدود 7 درصد) را تشکيل مي دهند ولي به علت چگالي کم ، حجم بالايي حدود 30 درصد کل ضايعات را در بر دارند . به طور معمول حدود 800 کيلوگرم زباله در هر متر مکعب فضاي دفن جاي مي گيرد در حاليکه يک متر مکعب فضاي دفني تنها مي تواند 35 کيلو گرم بطري را در خود جاي دهد.