حداکثر قابلیت دید با استفاده از شبرنگ پنچر کننده لاستیک اتومبیل ها

راه بند هاي مدل دندان اره اي که محصول شرکت (نايت-بايت)مي باشند نوري ساطع مي کنند که حتي از فواصل بسيار طولاني هم با شدت بالا ديده مي شوند.اين راه بند نوري معادل 900 کاندلا از خود ساطع مي کند.تا حدي که کارگران بندرگاه و نيروهاي نجات نيز از اين چنين شبرنگ هايي در لباس هاي خود استفاده مي کنند.
هيچ ماده اي وجود ندارد که بيشتر از اين مواد نور را بازتابش کنند.اين شبرنگ ها اجازه مي دهند تا دندان هاي راه بند دندان اره اي بسيار راحت تر براي رانندگان ديده شود.اين راه بند با اين شبرنگ از فواصل دور و يا هرزاويه اي ديده مي شود.و لذا تشخيص آن براي رانندگان بسيار ساده تر خواهد بود.
اگرچه چراغ ها وعلامات هشدار دهنده مي توانند رانندگان را از وجود راه بند مطلع سازند .اما در ساعات شب ،دندان هاي يک راه بند دندان اره اي بسيار سخت توسط رانندگان ديد ه مي شود.استفاده از اين شبرنگ ها به همراه اين راه بند ضريب ديد را براي رانندگان تا حد بسيار زيادي افزايش مي دهد.اين دندانه ها از فواصل بسيار دوري ديده مي شوند و به علاوه روشن ترين شئ هستند که در مقابل ديد راننده نور اتومبيل را باز مي تاباند.

نصب درب اتوماتيک