در مورد درب اتوماتیک لولایی

اين سيستم بر روي درب هاي موجود در ساختمان قابل نصب مي باشد که به صورت يک لت و دو لت باز و بسته مي شود و به وسيله چشم الکترونيکي و يا دستگاه کارت خوان فرمان مي گيرد.
راهنماي خريد درب اتوماتيك
خريد از فعاليتهاي تقريبا روزانه انسانهاست انجام يك خريد آگاهانه? ميتواند نقش مهمي در بر طرف شدن نيازهاي خريداران داشته باشد. خريد درب اتوماتيك مانند هركالاي ديگر مستلزم داشتن اطلاعات وآگاههايي است كه ميتواند در بر طرف شدن نيازهاي آني وآتي خريداران نقش مهمي را داشته باشد وآسايش وآرامش خيال ومنفعت اقتصادي را براي خريداران به ارمغان آورد.

در انتخاب يک درب اتوماتيک مخصوص عابرين چند عامل نقش اساسي و مهم را ايفا مي کند:
نوع کاربري محل (مثلا بيمارستان , هتل ,مرکز خريد يا ادارات دولتي )
تعداد ترافيک يا تردد روزانه
مقدار بودجه قابل دسترس براي تهيه درب اتوماتيک
عوامل فوق نقش عمده تعيين کننده در انتخاب نوع دستگاه درب اتوماتيک را دارا هستند .
دربهاي اتوماتيک مخصوص عابرين در يک تقسيم بندي کلي برحسب مکانيزم عملکرد به انواع زير قابل تقسيم بندي هستند :
دربهاي اتوماتيک کشوئي (Automatic sliding doors)
دربهاي اتوماتيک لولائي (swing doors Automatic)
دربهاي اتوماتيک گردان (Automatic revolving doors)
دربهاي اتوماتيک بادبزني يا اتوبوسي يا فولدينگ (Folding doors Automatic)

منبع : www.pertecco.com