دیکتور های چند منظوره و درب اتوماتیک

مطالب زير به آموزش درب اتوماتيک اشاره دارد.

ديکتورهاي چند منظوره و درب هاي اتوماتيک:
ديکتور چند منظوره در واقع ترکيبي از چند گرايش سيستمي براي باز و بسته نمودن درب اتوماتيک است. که اين موضوع باعث افزايش امنيت نيز مي گردد.
اين سنسورها علاوه بر مواد ذکر شده کارايي هاي بالايي دارند که باعث افزايش ميزان امنيت و عملکرد بهتر در سيستم مي شود.

مزاياي اين نوع سيستم از اين قبيل است.
1. تضمين کننده امنيت براي مشتريان
2. به سرعت در رفت آمدها و امنيت محيط تعيين شده مي افزايد.

درايو هاي درب اتوماتيک لولايي:
درايو هاي درب اتوماتيک لولايي تورمکس در کشور سوئيس و آلمان تهيه و توليد مي گردد. درايو ها هسته اصلي درب هاي لولايي به شمار مي روند که اين هسته در واقع کار حرکت و سرعت را در دربها انجام مي دهد. اين نوع درب ها هيچ گونه آلودگي صوتي ايجاد نمي نمايند و همچنين امنيت مشتريان را در بر مي گيرند
اين درايو هاي لولايي طبق استاندارد درب اتوماتيک ساخته مي شوند. 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون