انواع راه بند

راه بند ها به طور کل به دو دسته تقسیم می شوند. راه بند های اهرمی و راه بند های ستونی
راه بند ها اغلب در مکان هایی نصب می شوند که دارای تردد زیادی هستند و در مسیر هایی مانند راه پیمایی ها ، فروشگاه های بزرگ ،مجتمع های طبقاتی ، عوارضی ها و....... قرار می گیرند.
راه بند ستونی: در داخل زمین به صورت عمودی قرار می گیرد و با خارج شدن از سطح زمین مسیر تردد را می بندد. این نوع راهبند جزو گران ترین راه بندها از نظر سطح قیمتی شناخته شده است .
راه بند اهرمی: یک دکل حدود یک متر به صورت عمودی روی زمین قرار می گیرد و یک اهرم حدود 2 متر تا 8 متر در مسیر عبور قرار می گیرد . و برای سیستم های محرکه الکترومکانیک و برای تردد های بالا می باشد.
برای اطلاع افراد از شروع حرکت راه بند می توان از فلاشر استفاده نمود. سیستم های راه بند اهرمی می تواند دارای سنسور مادون قرمز باشد.
که برای شمارش ماشین ها استفاده می شود.
ویزگی های راه بند:
1.اندازه بوم
2.میزان ولتاز منبع تغذیه
3.میزان عبور و مرور در طول روز
4.توان موتور
5.کلید خلاص کن و باتری بک اپ
6.سرعت حرکت بوم